אפשרויות חתך

אפשרויות לביצוע החתך ומיקום השתל
חתכים 
קיימים שלושה אתרי חיתוך מקובלים:

1. תחת הזרוע (axillary),

2. סביב הפטמה (periareolar),

3. בקפל השד (inframammary).

אם החתך מבוצע מתחת לזרוע, עשוי המנתח להשתמש בחיישן, (probe) עם 
מצלמה זעירה ובכלי ניתוח קטנים במיוחד, כדי ליצור "כיס" עבור השתל.
אפשרויות לביצוע החתך ומיקום השתל
חתך סביב הפטמה 
חתך זה הוא המוסתר ביותר, אך בהשוואה לחתכים באתרים האחרים, הוא כרוך בסיכון 
גבוה יחסית לפגיעה ביכולת להיניק.

חתך בקיפול השד 
חתך זה נסתר פחות מחתך סביב הפטמה, אך כרוך בפחות קשיים בהנקה.

חתך תחת הזרוע 
חתך זה נסתר פחות מחתך סביב הפטמה, הינו נסתר כאשר הזרועות 
צמודות גוף.

עבור לתוכן העמוד